Posts Tagged ‘ABNA’

Noi, SJKids ABK din Timișoara, ne-am făcut cunoscuți ca singurii care am deținut în același timp, in România, bulldogi americani standard type și bully type dar și hybrid type. Dacă pînă acum atenția a fost orientată către a pune temelia unei linii bazate pe binecunoscutul Thor of Half and Half dar folosindu-ne de avantajele selecției de tip hibrid, acum ne-am orientat către bully type pentru a produce pentru noi un mascul bully type în concordanța cu viziunea noastră asupra rasei.
Am dovedit că nu ne-am înșelat în ce privește fiecare generație produsă de noi. Din fiecare cuib toți bulldogii americani prezentati în expoziții au luat premii și titluri Astfel încît în prezent putem spune liniștiți că sîntem canisa care ne-am demonstrat limpede validitatea selecției și claritatea viziunii prin arbitraje internationale.
Nu „producem” bulldogi americani, nu avem pui disponibili tot anul, de fapt nu avem în fiecare an. Puii anteriori acestora din 2013 au fost acum doi ani, iar cei înainte de aceștia acum șapte ani.
Nu împerechem niciodată vreun cîine inainte de doi ani. În cazul lui Indi, mama puilor de acum am preferat să așteptăm să depășească vîrsta de trei ani pentru a fi siguri că nu exista pericolul morții subite, întîlnit la unele linii de bully type prezente chiar și în România. Asemenea pericol se cere îndepărtat, în opinia noastră, în mod practic, nu prin hîrtii medicale eliberate de prieteni veterinari. Ceea ce nu inseamnă că nu am făcut analizele disponibile in România, ci doar că, în opinia noastră, prin răbdare am reușit să dovedim că bully type născuți la SJKids sînt dincolo de aceasta suspiciune nu prim hîrtii ci prin viață concretă.
Cînd avem pui de vînzare înseamnă că am făcut un pas spre creșterea calității liniei noastre.
Acum avem pui din Opreanu’s Mack Daddy of SJKids(CAC, BOB, Best Adult Bully Male, Best Bully Male in Show – ABNA BullROmania 2) și din Indigo of SJKids, fiica lui Thor și Tora.
Am urmărit prin monta aceasta să obținem un cuib de bully type corecți dar masivi și sanătoși cu temperamentul natural al lui Thor despre care oricine știe cît de puțin despre rasa asta în România povestește cu admirație. Sînt patru băieței și cinci fetițe care vor avea toți pedigree American Bulldog Association.
Puii pot fi văzuți pe Facebook
Rezultatele canisei SJKids la BullROmania 2 – Dej 2013 pot fi văzute pe Facebook.
Pedigreele părinților pot fi consultate dînd click pe numele lor. Pedigreele puilor pot fi consultate pe Pedigree Database http://www.pedigreedatabase.com/american_bulldog/dog.html?id=2013264-sjkids-a&p=siblings
Putem fi contactați prin comentarii aici, prin contactul afișat în pagină sau prin Facebook – Dan Sabău sau SJKids ABK Timișoara.

Regulamentul ABNA cu privire la agresivitarea canină

Adoptat în 15 septembrie 1999
revizuit în 25 aprilie 2000
The American Bulldog National Alliance (ABNA) este recunoscută ca organizaţie care se dedică viitorului sanătos al bulldogilor americani. În consecinţă trebuie să solicităm comportamentul responsabil al proprietarilor şi însoţitorilor câinilor. Sprijinim întru totul premisa că bulldogii american sunt o rasă de lucru şi trebuiesc trataţi ca atare dar în acelaşi timp suntem de neclintit în concepţia că attul rasei noastre este temperamentul echilibrat. Încrederea şi curajul sunt trăsături cheie or câini care sunt supuşi activitătilor care presupun interacţiunea cu oameni şi câini străini. De aceea ABNA a stabilit un set de reguli care stabilesc coordonatele comportamentului câinilor şi a însoţitorilor precum şi al proprietarilor câinilor la evenimentele ABNA.

Fiecare gazdă a unui eveniment ABNA va face cunoscut participanţilor că sunt răspunzători pentru comportamentul propriu şi al câinilor lor. Aceştia trebuie să fie conştienţi ca îşi asumă absolut toate responsabilitătile legale si financiare (rezultate din cheltuieli medicale sau de daune) provocate de câiniipe care-i insoţesc sau îi au în proprietate. Nici gazda evenimentului, nici ABNA nu vor avea nici o răspundere pentru nici o pagubă sau daună de orice fel produsă de participanţi. Celor care nu se supun acestui regulament li se va refuza dreptul de a se afla la vreun eveniment ABNA prezent sau viitor.
Fiecare club şi/sau gazdă ABNA trebuie să anunţe un „inspector„ ales din lista de reprezentanţi ABNA. Trebuie să fie confirmat faptul că inspectorul poate şi va fi prezent. Este de datoria inspectorului să supravegheze locaţia şi ringurile, să identifice problemele potenţiale şi să mentină ordinea şi disciplina la faţa locului în ce priveşte câinii şi oamenii. O altă responsabilitate include susţinerea arbitrului şi raportarea oricărei încalcări a prezentului regulament. Decizia inspectorului de eveniment prevalează oricărei decizii a participanţilor.

Orice câine care arată agresivitate şi în opinia arbitrului nu permite arbitrarea lui în siguranţă va fi eliminat de la toate evenimentele din acea zi. Câinele în cauza va fi ţinut închis pe toată durata evenimentului sau va fi îndepărtat din locaţie. Nu se va returna nici o încasare preluată pentru acel câine.

Oricare câine descalificat în condiţiile de mai sus în oricare două ocazii îi va fi refuzată participarea şi accesul la vreun eveniment ABNA vreme de şase luni de la data petrecerii celei de a doua descalificări.
Notă: După cele şase luni de eliminare câinele în cauză poate fi accetat ca participant la evenimente ABNA în următoarele condiţii:
A. Dovadă scrisă ca a participat la desaj profesionist de socializare;
B. O evaluare directă a trei arbitrii ABNA;
C. Promovarea testului Canine Good Citizen (CGC) sau BH din partea unui arbitru ABNA.
În situaţia în care câinele re-acceptat va fi din nou descalificat se va produce eliminarea pe viaţa de la evenimentele ABNA.Orice câine care dovedeşte o atitudine agresivă care în opinia arbitrului împiedică arbitrajul în siguranţă va fi descalificat de la toate evenimentele din acea zi si va fi ţinut închis în cutia de transport ori va fi îndepartat din locaţia evenimentului. Nu se va face vreo returnare de taxă pentru câinele descalificat.

Dacă un câine muşcă neprovocat trebuie discutată posibilitatea de a fi eliminat pe viaţă de la toate evenimentele ABNA. Acţiunea poate fi retroactivă în cazul vreunui câine care a comis un astfel de act. Dacă un atacul neprovocat a avut loc în afara vreunui eveniment ABNA o anchetă detaliată condusă de o comisie de oficiali şi reprezentaţi ABNA va avea loc. În urma acesteia va fi alcătuit un raport complet către toţi oficialii şi reprezentanţii ABNA pentru a selua o decizie. Orice eveniment care implică muşcătură provocată sau neprovocată al un eveniment ABNA va fi cuprins într-un raport de către responsabili.Toate incidentele vor fi analizate şi se vor lua decizii în urma acestora.

Va fi în sarcina inspectorului de eveniment alături de gazdă şi arbitru să inculdă în raportul oficial al evenimentului numele fiecărui câine participant, al însoţitorilor şi proprietarilor care au fost implicaţi în orice încalcare a acestui regulament, precum şi data, locaţia şi ora comiterii. Raportul trebuie să conţină descrierea detaliată a incidentului precum şi măsuri recomandate. O copie a raportului va ajunge la comitetul pentru contestaţii. Secretatul ABNA va fi responsabil cu înregistrarea oricărui incident raportat în legătură cu încalcarea acestui regulament. Un comitet pentru contestaţii alcătuit din trei reprezentanţi ABNA va analiza contestaţiile celor care consideră că reacţia câinelui a fost provocată şi justificată. Preşedintele ABNA va numi membrii comitetului de contestaţii pentru fiecare eveniment care necesită aşa ceva. Decizia acestui comitet este irevocabilă si se aplică. În cazul unei contestaţii inspectorul evenimentului şi arbitrul vor face o solicitare scrisă pentru alcătuirea comitetului pentru contestaţii.
ABNA AGGRESSIVE DOG POLICY

Adopted: September 15, 1999

Revised: April 25, 2000

The American Bulldog National Alliance (ABNA) is recognized as an organization dedicated to preserving the future of the American Bulldog. Consequently, we must require responsible behavior by dogs, handlers and owners at any of the ABNA sanctioned events. We totally support the premise that the American Bulldog is a working breed and should be treated accordingly; at the same time, we are adamant in our position that stable temperament is paramount in our breed. Confidence and courage are key qualities in dogs that are routinely competed in activities that require them to interact with people and other dogs. Therefore the ABNA has set forth strict guidelines that establish rules and regulations pertaining to the conduct of dogs, handlers and owners attending ABNA sanctioned events.

1.Every club and/or individual that hosts an ABNA sanctioned event must choose and announce a „Show Superintendent” from the list of ABNA Representatives. It must be confirmed that this Representative/ Show Superintendent will be present and available at the stated ABNA event. It will be the responsibility of the Show Superintendent to keep a „watchful eye” on the grounds and rings in order to identify potential problems and to maintain a good order of discipline among all dogs, handlers and owners. Further responsibility includes enforcement of judges’ decisions in regard to the following policy and to aid in the reporting of any infractions of this policy to the ABNA. In all cases, the decision of the Show Superintendent will take precedence over those decisions of others attending the show.

2. Each hosting club/individual shall include on their entry forms, a statement to the effect that owners and/or handlers are responsible for the behavior of their dogs. They are aware of their legal liability to assume any and all financial costs incurred from medical expenses, property damage, etc., caused by their dogs. Furthermore, no one will hold responsible the hosting club/individual(s) nor the ABNA as a whole or any individual holding an office within the ABNA for damages incurred. Non compliance with this policy will preclude those persons and their dogs from entry into any and all future ABNA events.

3. Any dog exhibiting an aggressive attitude that in the judges’ opinion would prevent them from FULLY examining any given dog safely, and without incident, shall be disqualified from all events conducted that day. This same dog shall be crated for the remainder of the day, or be removed from the premises of the show site. There will be no refunds of entry fees for dogs that are disqualified.

4. Any dog disqualified under the conditions described above on any TWO given occasions shall be banned from ABNA show grounds and events for a period of six months from the date of the second offense.

*Note: Upon completion of the six month disqualification period, the dog may be eligible for re-entry into ABNA show grounds and events upon meeting ALL of the following conditions:

A. Written proof of professional socialization training.
B. A physical „hands on” evaluation of the dog by a panel of three ABNA judges.
C. Obtaining a Canine Good Citizen (CGC) title from an ABNA certified CGC examiner.

In the event that the dog is reinstated under the three conditions above, any further offense shall be grounds for lifetime dismissal from ABNA grounds and events.

5. If a dog commits an unprovoked bite, it shall be grounds for a LIFETIME banning from all ABNA events. This action shall be retroactive concerning any dog known to have committed such an action. If this incident did not occur at an ABNA event, a detailed investigation by a committee of ABNA officers and representatives will be conducted. Following the investigation of such incident, a full report will be made to all officers and representatives for appropriate action. All incidents of dogs biting anyone, provoked, unprovoked or otherwise, at any ABNA event will be thoroughly reported by the responsible parties per this regulation. All incidents will receive proper consideration and appropriate action will be taken.

6. A grievance committee made up of three ABNA representatives will settle appeals from owners or handlers feeling that their dog may have been unfairly provoked. The president of the ABNA will appoint the members of the grievance committee for each incident requiring such action. The decision of the grievance committee will be final and binding. In the event of an appeal, the acting Show Superintendent and attending judges will make written recommendations to the grievance committee.

7. Record Keeping: It shall be the responsibility of the Show Superintendent in conjunction with the hosting Club or individual(s), and the attending judges to include within the official show report the names of any dogs, handlers and owners that were involved in any infraction of this policy as well as the date, time and location of the infraction. The report shall outline the incident in detail, the steps taken at the time and the recommended steps to be taken in the future. A copy of this report shall be made available to the grievance committee. The ABNA secretary shall be responsible for maintaining accurate records of any offenses or infractions associated with this policy.

Legăturile de mai jos va oferă hărţi utile printre care si harta Timisoarei. Foarte util pentru voi, cei care vreţi să veniţi la BullRoMania.
The links below is offering usefull maps among them you will find maps for Timisoara. Very usefull for you to come at BullRoMania.
harta Timişoareiscreenshot-1.png


Dacă te înscrii cât de curând la BullRoMania beneficiezi de promovare în Catalogul BullRoMania, eşti înscris automat la tombolă şi nu vei plăti taxa adiţională de 10€ pe care o aplicăm celor care se înscriu în data de 17 mai, la faţa locului.
Pe de altă parte ne ajuţi să putem organiza expoziţi mai bine fiindcă ştim numărul persoanelor, naţionalitatea şi numărul câinilor participanţi.
Înscrierea este gratuită şi nu implică achitarea taxei. Taxa este necesară participării, nu înscrierii.
Totuşi aceia care se înscriu dar constată că nu pot participa sunt rugaţi să anunţe acest lucru urgent. dacă nu faceţi acest lucru, veţi apărea pe lista publică a celor care s-au înscris dar nu au participat. Acest fapt atrage după sine consecinţa că la următoarea înscriere vi se va solicita să plătiţi taxa de participare în avans.

Toţi care trimit buletinul de înscriere vor primi o confirmare pe adresa de e-mail. Dacă n-o primesc sunt rugaţi să retrimită mesajul de înscriere şi să posteze un comentariu pe acest site la BullRoMania4U.

Buletinul de înscriere este disponibil pentru descărcare:

Buletin de înscriere/Entry form

If you will complete and send the entry form as soon as possible you will see your name and your dog’s name in the BullRoMania Show Magazine, you will receive a free raffle ticket and you will avoid an aditional fee of 10€ that will be payed by those who will complete the entry form in 17th of May, the show date.
On the other hand you will help us to organize a better show as we will be able consider a certain number of persons and dogs.
Completing and sending the entry form is free. The fees are for participating not for registering at BullRoMania.
Anyway those who will send us the entry form but will find that it is impossible to come are asked to send us an e-mail. If not they will be seen on a public list and the next time they will be asked to send the participation fee with the entry form.
You will receive an entry form for each entry form. If you will not receive that confirmation, please resend the message and post a comment on BullRoMania4U.
The entry for is availeble for download below:
Buletin de înscriere/Entry form


Această postare este dedicată comentariilor prin care solicitaţi ajutor cereţie detalii sau solicitaţi răspunsuri în legătură cu BullRoMania Timişoara 2008.
This post is only for those who need help, details or answers about BullRoMania Timisoara 2008.
Please post as a comment what you want to know and we will answer A.S.A.P.
De aici puteţi descărca buletinul de înscriere/ Here you can download the entry form fro BullRoMania Timisoara 2008:
Buletin de înscriere/Entry form

bullromania

Pentru prima dată în istoria rasei American Bulldog în România la CAC Arad din 11 noiembrie 2007 au participat trei canise de bulldog american din România.
Canisele care au fost înscrise de către reprezentanţii lor au fost:
TSargetia Forest Kennels din Deva;
Transilvanian Bulls Kennels din Cluj;
St John’s Kids Kennels din Timişoara/Alioş.

At CAC Arad in 11th nov 2007 three Romanian American Bulldog Kennel were represented at a FCI Show.
Those were:
Sargetia Ferest – Deva;
Transilvanian Bulls – Cluj;
St. Johns’ Kids Kennels – Timisoara/ Alioş.

Transilvanian Bulls’ Ambra of Half and Half a primit la femele Clasa Deschisă CAC şi BOB, fiind prima femelă de Bulldog American produsă în România care a primit aceste distincţii într-o expoziţie FCI.
De altfel, Transilvanian Bulls Kennels încearcă să ne obisnuiască cu performanţa, ei fiind primii care au participat la HABC/ ABNA Show în Tokorcs- Ungaria cu Azteka of Transilvanian Bulls.
Ambra:

Ambra:

SJKids’ Criş of Half and Half a fost apreciat ca „foarte promiţător” şi Best Puppy. St. Johns’ Kids Kennel îşi pune speranţe în Criş, încercând să exploateze masivitatea moştenită de la părinţii săi.

Criş:

Sargetia Forest a înscris pe AMK’s Sargetia Forest Dragon la Masculi Clasa Deschisă, dar împrejurările i-au fost potrivnice şi nu a ajuns la expoziţie.

Dragon aka Snoop:

Transilvanian Bulls’ Ambra of Half and Half Ro won CAC and BOB at Open Class becoming the first Romanian American Bulldog Female winning those titles in a FCI Show. Anyway Transilvanian Bulls are striving hard to accustom us with high performance, they were the first Romanian Kennel at HABC/ ABNA Show Tokorcs- Hungary in 2007.
SJK’s Criş of Half and Hafl won „Very Promissing” and Best Puppy. St. John’s Kids Kennels have high hopes in this puppy.
Sargetia Forest Kennels has register AMK’s Sargetia Forest Dragon, but unfortunatelly they were not able to get to the show.

paco of sjk
Doamna Eva, a ales să petreacă nişte ani plăcuţi în prietenie cu puppy F pe care l-a numit Paco.
Întâlnirea noastră a fost amuzantă. Doamna Eva a sunat la putin timp dupa ce discutasem la telefon cu o doamnă care era convinsă că Bulldogul American este un câine mic, alb cu mască neagră si care se ţine în braţe.
Aşadar eram pregătit să îndur o nouă serie de mituri şi dulceţuri când am aflat cu regret pe de o parte, cu uşurare pe alta, ca doamnei îi murise câinele, unul dintre primii dogo argentino din zonă.
Regret pentru pierderea ei, uşurare fiindcă deja ştiam vorbeam cu o viitoare bulldogger-iţă.

Paco – asa ne cheama- este o dulceata de catel, ii merge capul fantastic, poate prea mult, tot timpul se gandeste cum sa ma fenteze. E vedeta, de fiecare data cand iesim la plimbare se opreste lumea sa il pupe.
[…]
E f suparacios daca il cert, isi increteste mutrita si nu mai sta de vorba cu nimeni. […]am fost in parc si a avut prima intalnire cu caini mari si culmea nu i-a fost frica!!!!!
De rupt nu a rupt nimic inca…nu are dintisorii potriviti, dar nici o problema ca se rezolva si asta in cateva saptamani!!!!!!!! Preferam eukanuba ca papa, dar nu refuzam nimic comestibil.
Cu drag,
Paco si Eva

Mrs Eva chosed to spend some future years in the unique friendship of puppy F who was named Paco.
Mrs. Eva phonecall came right after a long disscution with a lady that was determined to believe, no matter what I told her, that American Bulldogs are in fact, small, white lap dogs with a black mask. So I really was prepared to hear another myths series. You can imagine my relief on a hand, and profound regrets on the other hand, when I learned from Mrs Eva that she recently lost her dog, one of the first dogo argentino from our region. I was sad about her lost, but I was happy because I knew in that instant that I am speaking with a future bulldogger.
She wrote us an e-mail which is a prove that I guessed him right about his temperament.

Iată un mesaj de la D-na Eva în care vedem ca i-am citit lui Paco în mod corect temperamentul încă din prima luna de viaţă:

Paco – that is his name, is a sweet puppy. He is very smart, maybe to smart, all the time thinking how to trick me.
He is a star. At every walk we take a lot of people wants to kiss him.
[…]
What I give him a correction, he puts on an all wrinkled uppset face and doesn’t talk to me anymore.
I was with him in a park to meet adult dogs, and you know what? he wasn’t affraid at all.
He hasn’t broke anything yet, he may not have the proper theeth for it, but I expect that will not be a problem in the near future.
He prefers Eukanuba but he doesn’t say no to everthing eatable.
With love,
Paco and Eva