Archive for the ‘standard’ Category

Acest articol se vrea un semnal de alarma vis-à-vis de urmările ce pot apărea un urma achiziţionării unui caţel presupus American Bulldog cu origini necunoscute sau cu un pedigree posibil contrafăcut.
în ultima perioada,au apărut diversi vânzatori de câini ce pretind a fi crescatori de Bulldogi Americani si care vând diferiţi metişi drept câini din rasă pură.
Consecinţele achiziţionării unui câine cu ascendenţa necunoscuta pot fi următoarele : chiar dacă la inceput câinele poate semăna cu un exemplar de rasa pură, pe măsura inaintării in vârsta diferenţele privitoare la aspect se vor manifesta din ce in ce mai pregnant.
Pe termen lung, efectele pot fi mult mai dramatice, prin folosirea la reproducţie a unor asemenea exemplare se introduc in populaţie gene ce in mod sigur vor duce la apariţia in populaţia de American Bulldog a unor caracteristici morfologice si de temperament nespecifice
Bulldogul American fiind la origine un câine polivalent, folosit la paza proprietaţii, a familiei, la vânatoare etc se caracterizeaza prin următoarele caractere psihice si de temperament: echilibru, stabilitate emoţională, protectivitate coroborată cu lipsa de ostilitate, este un câine sigur pe el, neâncrezator in străini. Ataşamentul sau faţa de stăpân şi familia acestuia este legendar, fiind mentionate cazuri in care aceşti câini au luptat cu animale sălbatice pentu a-şi apăra familia. Atât timidiatea cit şi agresivitatea excesiva sunt considerate defecte,iar exemplarele respective se elimină de la reproducţie.
Odată cu achiziţionarea unui câine fără ascendenţa cunoscută, eventualul cumpărător nu are garanţia caracterului şi spiritului unui American Bulldog.
Pe termen scurt si mediu, pericolul cel mai mare poate apare vis-à-vis de cumparatorul unui asemenea metis, prin faptul ca un asemenea caine poate avea un temperament nespecific rasei si in consecinta in loc de a avea un Bulldog American, rasa ce se caracteriazeaza prin cele enumerate mai sus, cumpărătorul poate avea un metis cu alte caracteristici psihice cum ar fi: frica – ce duce in cele mai multe cazuri la o agresivitate greu de controlat chiar şi de către un dresor profesionist , hiperagresivitate naturală- caracteristică de asemenea absolut improprie Bulldog-ului American , hiperagresivitate ce poate duce in extremis chiar la un atac asupra familiei.
De asemenea importurile de caini – chiar daca, prezumptiv, sunt din rasă pură, dar fara pedigree, pot avea consecinte catastrofale asupra populaţiei de bulldog american din România. Astfel necunoscându-se originea câinilor exista perspectiva foarte probabilă de altfel, ca la urmatoarele posibile breeding-uri sa se ajungă la un coeficient de cosangvinizare periculos.
Nu putem ignora de asemenea posibilitatea ca acei catei sa fi fost adusi in tara tocmai datorita pretului de cost foarte mic la cumparator (interesul financiar al importatorului fiind evident), deci posibilitatea ca acei cătei sa fie minus-variante este foarte mare şi in consecinţa se vor disemina in populaţia de bulldogi gene nedorite
La vânzarea unui catel American Bulldog din rasa pura orice crescator serios va va inmâna şi documentaţia necesară obţinerii pedigree-ului sau chiar pedigree-ul câinelui. Acest fapt ofera cumparatorului garanţia unui exemplar de rasă ,ce prezinta toate caracteristicile sale morfologice,psihice şi de temperament proprii.

Cînd ne propunem să medităm asupra tiparului comportamental al unei rase de câini este corect  să pornim de la istoricul și formarea respective  rase, respectiv utilizările sale.
Bulldogul American, căci despre el e vorba, a fost la origine un câine de fermă cu multiple utilizări:  paza gospodariei și a familiei, vânătoare de mistreti, caine folosit la paza și manatul cirezilor de vite etc.
Aceste utilizări fac din el un caine polivalent care trebuia in mod obligatoriu sa aiba pe lîngă calități fizice excelente si calități  psihice pe masură.
Bulldog-ul American este o rasa cu un psihic puternic, încrezător, dominant și totuși echilibrat, ce are un comportament onest si franc, lipsit de prefăcătorie.
Totodată este un  câine extrem de ataşat de stapân și familia acestuia pe care el o consideră haita lui- faţa de care are o loialitate absolută, manifestând o incredere deplină in membrii familiei pe care ii protejează chiar cu preţul vieţii.
De remarcat faptul că multe exemplare din această rasă au un comportament personalizat, vis-a-vis de fiecare membru al familiei sale în parte.
De exemplu: modul in care se joacă cu copiii familiei este diferit faţă de modul in care se joacă cu adulţii. Cu copii se comportă cu mult mai multă atenţie şi grijă, cu delicateţe chiar, supraveghindu-i in permanenţă. Când copilul se joacă altundeva, in zona de acţiune a câinelui, bulldog-ul se va aseza intr-o poziţie de unde să il poata vedea şi proteja la nevoie.
De asemenea, un American Bulldog,  crescut intr-o familie cu copii ajunge să caute prezenta și compania acestora.
Caracterul său răbdător faţă de copii și protectiv dar lipsit de ostilitate se poate observa, de asemenea, şi la interacţiunea cu copii străini familiei sale, copii faţă de care manifestă toleranţă, acceptind în introducere să fie mângâiat de aceştia şi ulterior acceptând  joaca. Ceea ce este remarcabil pentru că să nu uităm că vorbim despre un câine de pază între a cărui trăsături de caracter se află şi neincrederea în străini.
Siguranţa de sine, echilibrul şi încrederea în membrii  familiei, care sunt trăsături de rasă ale Bulldog-ului American şi nu caractere apărute aleator la unele exemplare, îl fac un candidat  serios pentru rolul de paznic şi companion al oricarei familii.
Efectele benefice ale prezenţei  American Bulldog-ul în jurul copiilor se pot observa în special asupra celor mai puţin increzători în ei, care prind curaj şi încredere văzând că pot stăpâni şi avea o relaţie cu totul specială cu un câine atît de puternic, sigur de el şi cu o apariţie ce impune respect.
În concluzie, American Bulldog-ul este un caine de familie şi doar aici își poate pune în evidenţă şi oferi plenitudinea potenţialului său.

The Original American Bulldog Standard established by John D. Johnson and Alan Scott in July 7 1970
Standardul original al rasei Bulldog American stabilit de John D. Johnson și Alan Scott în 7 iulie 1970

General Appearance: Tall, stands erect with head held high, with back straight neither swayed nor ridged. The tail should be held down approximately to the hocks, chest wide moderate and deep.

Aspect general: Înalt, stă drept cu capul purtat vertical, spatele cu linie superioară dreaptă, nici concavă (înșeuat) nici convexă (de crap). Coada ținută în jos ajunge aproximativ la jaret, pieptul de lățime moderată și adînc

Head: Broad, flat on top, squared appearance with muzzle short to medium in length, with a prominent dish between eyes. Lower jaw should protrude slightly more than the upper jaw, with wide apart eyes. Ears medium in size with a roll backwards or a flop.

Capul: larg (brahicefalic), frunte plată încadrîndu-se într-u pătrat. Botul este scurt spre mediu cu o adîncitură proeminentă între ochi. Maxilarul inferior depășește ușor pe cel superior. Ochii sînt îndepărtați unul de altul. Urechile sînt de mărime medie purtate spre spate sau semiîndoite

Temperament: Very friendly in daytime, but very aggressive at night, especially with the person not known. This dog should be eager, bold, and trusting with no signs of fear or timidity. Aggressive enough to fight a mean bear, or wild hog, but gentle enough for a house pet.

Temperamentul: Foarte prietenos in timpul zilei devine agresiv noaptea mai ales cu necunoscuții. Este un cîine harnic, îndrăzneț și zelos fără a da semne de teamă ori timiditate. Este destul de agresiv ca să poată înfrunta un urs sau un mistreț dar în același timp e un blînd animal de familie.

Color and Size: White, to all brindle colors, with white to solid brindle, solid black, or black mixed with brindle or white.
Size: Males from 22 inches to 32 inches and weighing from 70 LBS to over 100 pounds.
Females: from 18 inches to 28 inches and weighing from 50 to over 80 pounds.
Body structure should be big and rugged showing strength and endurance.

Culoare și dimensiuni: Alb, cu tigrat de orice fel, alb și tigrat integral, negru integral sau negru amestecat cu tigrat și alb.
Dimensiuni: Masculii între 56 cm pînă la 80 de cm cu greutate începînd de la 31 kg pînă la 45 kg și peste.
Femelele între 45 cm și 71cm cu greutăți între 22kg și puțin peste 36 kg
Corpul trebuie să mare și robust indicînd forță și rezistență

Showing Rules: Follow the above standards: Dogs must be untrimmed and unaltered. Tails are held down in a normal stance. Exception–Dogs may be showed if altered by a vet and a handler has a statement from the vet.

Reguli de expoziție: Urmăriți standardul de mai sus. Cîinii trebuie să prezentați fără urechi cupate sau cozi tăiate. Excepție Pot fi prezentați cîinii cu urechi cupate sau coadă tăiată pot fi prezentați dacă există o adeverinț€ medicală.

It is hoped that the standards will help both the breeder and the show judge in the selection of the dogs that will better the breed and make dogs more enjoyable to their owners.
Nădăjduim ca standardul va fi de folos crescătorilor și arbitrilor în procesul de îmbunătățire a selecției rasei și pentru a se produce cîinii care să aducă bucurie stăpînilor.

The American Bulldog was developed in early years for the purpose of catching and holding wild pigs and cattle. It was also used as a fighting dog that had no equal. The American Bulldog is still used in many places to work with pigs and cattle, but human laws and common sense has stopped most of the fighting of dogs. Today the American Bulldog is used for a family pet and a fearless guard dog. Old people and ladies living alone have made the American Bulldog the preferred family guard dog. It is said that anyone can sleep soundly with the knowledge that the family American Bulldog is on sentry duty all night.
From the beginning in southern farm communities the love of the American Bulldog has spread nation wide and to many other countries.
Bulldogul American a fost selecționat ca rasă pentru a prinde și reține porcii sălbăticiți și vitele mari. A mai fost folosit ca un imbatabil cîine de lupte. În unele locuri încă mai se folosesc bulldogii americani în controlul porcilor și a vitelor mari, dar legile civilizate și bunul simț a stopat activitatea de lupte de cîini.
Azi bulldogul american este în același timp cîine de familie și protectorul ei neînfricat. A devenit protectorul preferat al vîrstinicilor și al femeilor care trăiesc singure. Se spune că cineva poate dormi buștean știind că un bulldog american stă de strajă toată noaptea.
De la bun început iubirea pentru această rasă a ponit din fermele din sud și a cuprins națiunea și multe alte țări.

Sources:
http://bbcdogregistry.com/index_files/Page1147.htm

Standardul ABNA – note finale

Posted: 18 aprilie 2007 by Dan Sabău in nota, standard

Câinii cu defecte eliminatorii nu vor fi scosi din ring dar nu vor fi în clasament.
Criptorhidia, surditatea precum şi castrarea constituie pricină de interdicţie în concursurile de frumuseţe.
Femelele în călduri nu sunt admise în concursurile de frumuseţe şi nici în proximitatea lor.

Standard ABNA – Mersul

Posted: 18 aprilie 2007 by Dan Sabău in mers

Mersul:
Bulldogul american se mişcă usor, cu viteză, putere şi agilitate.
Nu se admite alură greoaie.
Linia superioară păstrează nivelul când picioarele dinainte se întind şi cele dinapoi dau impulsul.
Când creşte viteze, picioarele găsesc proiecţia liniei mediane a trupului pentru echilibru.
Mişcarea de vâslire, pasul prea mărunt nu sunt de dorit. Picioarele, anterioare sau posterioare încrucişate constituie defect major.
Orice câine cu tonus slab va fi eliminat din ring.

Gâtul:
Este de lungime medie, musculos, uşor arcuit, mai gros la bază, formând un trunchi de con cu baza pe umeri.

Umerii:
Musculoşi cu definiţie bună cu spetele înclinate lateral oferă un aer de forţă şi atletism.

Pieptul:
Adânc şi larg cu moderaţie inspirând abilitate şi forţă atletică.
Trebuie să fie armonios, evitând atât pieptul prea încgust cât şi cel lat.

Trunchiul:
Trebuie să fie compact şi bine proporţionat, pastrând aerul de forţă şi atletism. Având coastele bine arcuite şi şalele moderat îndesate trunchiul nu trebuie să fie excesiv de lung.

Spatele:
Spinarea este largă, plina de forţă cu o şa redusă peste şale.
Spatele nu trebuie să fie îngust şi nici să se legene.
Standard: linia superioară mai dreaptă.
Bully: Linia superioară mai dreaptă este preferată, partea dinapoi usor mai ridicată este acceptată.

Picioarele:
Trebuie să fie de mărime moderată, proporţională cu corpul.
degetele trebuie să fie bine arcuite şi strânse. Degetele desfăcute constituie defect apreciabil de la minor la major în funcţie de gravitate.
Pintenii tăiaţi constituie defect minor.
Trenul anterior::
Picioarele dinainte trebuie să fie drepte cu osatura solidă dar moderată.
Labele strânse şi semirotunde.
Labele slabe constituie defect major.
Coatele arcuite sau răsucite constituie defect apreciabil de la minor la descalificare în funcţie de gravitate.
Trenul posterior:
Picioarele dinapoi sunt musculoase, paralele şi în unghi moderat.
Labele strânse şi semirotunde.
Coatele de vită sunt defect apreciabil de la minor la descalificare în funcţie de gravitate.
Crupa, şoldul şi fesele nu trebuie să fie la fel de largi ca umerii dar să fie proporţionate, masive şi musculoase.

Coada:
Prinsă jos, groasă la bază se îngustează către vârf, când este relaxată ajunge la jaret. Coada mai scurta sau mai lungă decât nivelul jaretului constituie defect minor. Coada tăiată este defect cosmetic datorită faptului că împiedică evaluarea stării naturale anterioară tăierii. în ţările în care tăierea cozii este ilegală se solicită documentaţia veterinară.

Standard ABNA – urechile

Posted: 18 aprilie 2007 by Dan Sabău in standard, urechile

Urechile:
De mărime medie, fie atârnânde, fie semiridicate, fără preferinţă. Urechile tăiate constituie defect cosmetic pentru că forma naturală le-a fost alterată artificial şi nu este posibilă aprecierea lor în starea anterioară naturală.

În acele ţări în care taierea urechilor este ilegală, se solicită documentaţia veterinară care să specifice motivul tăierii urechilor.

Gâtul:
Este de lungime medie, musculos, uşor arcuit, mai gros la bază, formând un trunchi de con cu baza pe umeri.

Umerii:
Musculoşi cu definiţie bună cu spetele înclinate lateral oferă un aer de forţă şi atletism.

Pieptul:
Adânc şi larg cu moderaţie inspirând abilitate şi forţă atletică.
Trebuie să fie armonios, evitând atât pieptul prea încgust cât şi cel lat.

Standard ABNA – Botul, dinţii, muşcătura şi trufa

Posted: 18 aprilie 2007 by Dan Sabău in botul, standard

Botul:

Botul este masiv şi patrat. Fălcile sunt musculoase, degajând forţă.
Buzele sunt pline dar nu atână pendulând.
Prezenţa pigmenetului negru pe buze este de dorit, alte culori sunt acceptate dar constituie defect cosmetic.
Un bot îngust constituie defect major la ambele varietăţi.
Asimetria fălcilor este descalificantă.
Standard: Botul se recomandă a fi 30% pâna la 40% din lungimea totală a capului.
Bully: Botul se recomanda a fi 25% pâna la 30% din lungimea totală a capului.
Botul mai scurt sau mai lung constituie defect minor.
Orice problema de respiraţie evidenţiată în ring este considerată defect eliminatoriu iar câinele poate fi scos din ring la discreţia arbitrului în interesul stării de sănătate a câinelui.

Dinţii:
Dinţii sunt în număr de 42 şi mari.
Dinţii mici, strâmbi sau neregulaţi constituie defect minor.
Dinţii lipsa constituie defect structural şi duc la penalizare.
Câinii de lucru/serviciu nu vor fi penalizaţi pentru dinţi lipsă.
Pentru dinţi lipsa din motive medicale este necesară documentaţia veterinară.

Muşcătura:
Standard: se recomandă prognatismul inferior strâns (foarfecă inversă – reverse scissor).
Muşcătura în foarfece sau prognatism inferior moderat până la 0.64 cm este acceptabilă.
Muşcătura în cleşte nu este preferată.

Bully: Prognatismul inferior de 0.64 cm este preferat. Prognatism inferior de strâns până la 0,30 cm precum şi cel larg de pâna la 1.27 cm este acceptabil.
Muşcătura în cleşte este defect major.
Muşcătura în foarfecă este defect eliminatoriu.

Ambele tipuri:
Orice abatere de la standarul acceptat este defect structural şi va fi penalizat în funcţie de severitatea abaterii.
Dinţii nu trebuie să fie vizibil când gura este închisă normal.

Trufa:
Este preferată culoarea neagră, prezenţa roşului şi a maroului este acceptabilă.
Lipsa de pigment constituie defect cosmetic.

Standard ABNA – Ochii

Posted: 18 aprilie 2007 by Dan Sabău in ochii, standard

Ochii:
Sunt rotunzi sau migdalaţi, de mărime medie şi depărtaţi.
Este preferată culoarea caprui închis, alte culori sunt acceptate dar constituie defect cosmetic.
Conturul negru este preferat, alte culori sunt acceptate dar constituie defect cosmetic.
Strabismul şi/sau ochii asimetrici constituie defect major.

A treia pleoapă constituie defect în funcţie de severitatea prezenţei.