Arhivă pentru mai, 2008

Video- thanks Rott-man!

Posted: 22 mai 2008 by Dan Sabău in american bulldog

Mulţam

În pregătirea primei expoziţii de bulldogi americani am contactat câteva brand-uri de hrana pentru animale de companie, care ne-au tratat fie cu nepăsare fie cu condescenţă.
Cosmin Indrieşiu administrator la Wipet, a înţeles potenţialul colaborării noastre şi astfel am ajuns să hrănim bulldogii americani de la BullRoMania Timişoara 2008 veniţi din Cehia, Ungaria, Slovacia şi România cu ProFormance.
S-ar putea ca ProFormance să fie singura hrană pentru câini destul de buna pentru a fi asociată şi promovată în mediul legat de bulldogii americani în aproape toată Europa Centrală şi De Est.

proformance
We have contacted many pet food supliers to sponsor our BullRoMania Show but we were treated with indiference or ironic smiles.
Cosmin Indriesiu the administrator of Wipet has realized the potential of our colaboration and this way we feeded the american bulldogsthat came from Hungary, Czechia, Slovakia and Romania with ProFormance dog food.
I guess ProFormance is the only food good enough to be promoted in almost all Central and Eastern Europe.

Poze

Posted: 20 mai 2008 by Dan Sabău in ambull, amerbull, american bulldog, contribuţii, info, poze
Etichete:
A fost BullRoMania Timişoara 2008

Posted: 20 mai 2008 by Dan Sabău in ambull, american bulldog, info
Etichete:

Gata! A fost BullRoMania Timişora 2008.
Lucrul despre care doar vorbeam ca despre un vis îndepărtat a trecut ca fulgerul.
Ne-am pus câinii noştrii lângă cei ai ungurilor, cehilor şi slovacilor. Am descoperit că deşi nu ne-am lăsat uşor bătuţi, mai avem ce munci pentru ca să avem bulldogi cu structura excepţională şi temperament pe măsură.
D-nul Eugen Szenaşi a făcut un test de temperament public prin care a demonstrat calităţile necizelate ale bulldogilor noştri care nu au beneficiat de vreun dresaj anterior şi a fost entuziasmat.

Două lucruri importante, ne-am întâlnit între noi prietenii despărţiti de sute de kilometri şi chiar mii şi am celebrat pentru prima data în România un erou al pasiunilor noastre:
BULLDOGUL AMERICAN.

ABNA PARENTAL CONTROL POLICY

Posted: 11 mai 2008 by Dan Sabău in ambull, amerbull, american bulldog

ABNA are intenţia ca evenimentele sale să fie evenimente de famile şi ocazie de bucurie pentru toţi cei interesaţi. Totuşi în avenimentele în care participă multă lume suntem obligaţi să ne concentrăm atenţia asupra copiilor. Părinţii trebuie să ştie mereu unde se află copiii lor şi ce fac aceştia.
Copiii nu vor fi lăsati să alerge nesupravegheaţi şi pe lângă câini străini sau să se apropie de aceştia, să nu le se permită căţărarea pe obiecte, dispozitive, aparate. Nu li se va îngădui să se joace sau plibe în zonele în care câinii sunt închişi sau legaţi, precum nici în locurile în care se află autovehicule.
Este de datoria părintilor sau însoţitorilor pecum şi a copiilor să se comporte astfel încât să nu provoace accidente la evenimentele noastre.
reprezentantii ABNA şi cei ai gazdei evenimentului vor aduce această politică la cunoştinţa tuturor celor care vor intra în locaţia evenimentului ABNA.
Cei care nu respectă aceasta politica vor fi invitaţi să părăsească locaţia evenimentului fără a li se returna vreo taxă.

It is the intention of the ABNA for our events to be family oriented and a place of enjoyment for all attending.
However, due to the large number of participants at our events, it is imperative that we be concerned with the behavior of our children.
Parents must be aware of their children’s presence and behavior at all times.
Children must not be running around unattended and approaching strange dogs at the show. Children must not be climbing on the obstacle course apparatus nor should they be playing in those areas where dogs are in their crates or vehicles.
It is incumbent upon the parents to ensure their children conduct themselves in such a fashion that they do not become a nuisance and/or a risk at our events.
Again, it is the intention of the ABNA for our events to be enjoyed by all. But we must be concerned with the safety and good conduct of our children.
ABNA officers and representatives, as well as members of the hosting club are tasked with the responsibility of ensuring this policy is adhered to and implemented.
Those failing to adhere to this policy will be asked to leave the premises of the show without refund of entry fees.

Regulamentul ABNA cu privire la agresivitarea canină

Adoptat în 15 septembrie 1999
revizuit în 25 aprilie 2000
The American Bulldog National Alliance (ABNA) este recunoscută ca organizaţie care se dedică viitorului sanătos al bulldogilor americani. În consecinţă trebuie să solicităm comportamentul responsabil al proprietarilor şi însoţitorilor câinilor. Sprijinim întru totul premisa că bulldogii american sunt o rasă de lucru şi trebuiesc trataţi ca atare dar în acelaşi timp suntem de neclintit în concepţia că attul rasei noastre este temperamentul echilibrat. Încrederea şi curajul sunt trăsături cheie or câini care sunt supuşi activitătilor care presupun interacţiunea cu oameni şi câini străini. De aceea ABNA a stabilit un set de reguli care stabilesc coordonatele comportamentului câinilor şi a însoţitorilor precum şi al proprietarilor câinilor la evenimentele ABNA.

Fiecare gazdă a unui eveniment ABNA va face cunoscut participanţilor că sunt răspunzători pentru comportamentul propriu şi al câinilor lor. Aceştia trebuie să fie conştienţi ca îşi asumă absolut toate responsabilitătile legale si financiare (rezultate din cheltuieli medicale sau de daune) provocate de câiniipe care-i insoţesc sau îi au în proprietate. Nici gazda evenimentului, nici ABNA nu vor avea nici o răspundere pentru nici o pagubă sau daună de orice fel produsă de participanţi. Celor care nu se supun acestui regulament li se va refuza dreptul de a se afla la vreun eveniment ABNA prezent sau viitor.
Fiecare club şi/sau gazdă ABNA trebuie să anunţe un „inspector„ ales din lista de reprezentanţi ABNA. Trebuie să fie confirmat faptul că inspectorul poate şi va fi prezent. Este de datoria inspectorului să supravegheze locaţia şi ringurile, să identifice problemele potenţiale şi să mentină ordinea şi disciplina la faţa locului în ce priveşte câinii şi oamenii. O altă responsabilitate include susţinerea arbitrului şi raportarea oricărei încalcări a prezentului regulament. Decizia inspectorului de eveniment prevalează oricărei decizii a participanţilor.

Orice câine care arată agresivitate şi în opinia arbitrului nu permite arbitrarea lui în siguranţă va fi eliminat de la toate evenimentele din acea zi. Câinele în cauza va fi ţinut închis pe toată durata evenimentului sau va fi îndepărtat din locaţie. Nu se va returna nici o încasare preluată pentru acel câine.

Oricare câine descalificat în condiţiile de mai sus în oricare două ocazii îi va fi refuzată participarea şi accesul la vreun eveniment ABNA vreme de şase luni de la data petrecerii celei de a doua descalificări.
Notă: După cele şase luni de eliminare câinele în cauză poate fi accetat ca participant la evenimente ABNA în următoarele condiţii:
A. Dovadă scrisă ca a participat la desaj profesionist de socializare;
B. O evaluare directă a trei arbitrii ABNA;
C. Promovarea testului Canine Good Citizen (CGC) sau BH din partea unui arbitru ABNA.
În situaţia în care câinele re-acceptat va fi din nou descalificat se va produce eliminarea pe viaţa de la evenimentele ABNA.Orice câine care dovedeşte o atitudine agresivă care în opinia arbitrului împiedică arbitrajul în siguranţă va fi descalificat de la toate evenimentele din acea zi si va fi ţinut închis în cutia de transport ori va fi îndepartat din locaţia evenimentului. Nu se va face vreo returnare de taxă pentru câinele descalificat.

Dacă un câine muşcă neprovocat trebuie discutată posibilitatea de a fi eliminat pe viaţă de la toate evenimentele ABNA. Acţiunea poate fi retroactivă în cazul vreunui câine care a comis un astfel de act. Dacă un atacul neprovocat a avut loc în afara vreunui eveniment ABNA o anchetă detaliată condusă de o comisie de oficiali şi reprezentaţi ABNA va avea loc. În urma acesteia va fi alcătuit un raport complet către toţi oficialii şi reprezentanţii ABNA pentru a selua o decizie. Orice eveniment care implică muşcătură provocată sau neprovocată al un eveniment ABNA va fi cuprins într-un raport de către responsabili.Toate incidentele vor fi analizate şi se vor lua decizii în urma acestora.

Va fi în sarcina inspectorului de eveniment alături de gazdă şi arbitru să inculdă în raportul oficial al evenimentului numele fiecărui câine participant, al însoţitorilor şi proprietarilor care au fost implicaţi în orice încalcare a acestui regulament, precum şi data, locaţia şi ora comiterii. Raportul trebuie să conţină descrierea detaliată a incidentului precum şi măsuri recomandate. O copie a raportului va ajunge la comitetul pentru contestaţii. Secretatul ABNA va fi responsabil cu înregistrarea oricărui incident raportat în legătură cu încalcarea acestui regulament. Un comitet pentru contestaţii alcătuit din trei reprezentanţi ABNA va analiza contestaţiile celor care consideră că reacţia câinelui a fost provocată şi justificată. Preşedintele ABNA va numi membrii comitetului de contestaţii pentru fiecare eveniment care necesită aşa ceva. Decizia acestui comitet este irevocabilă si se aplică. În cazul unei contestaţii inspectorul evenimentului şi arbitrul vor face o solicitare scrisă pentru alcătuirea comitetului pentru contestaţii.
ABNA AGGRESSIVE DOG POLICY

Adopted: September 15, 1999

Revised: April 25, 2000

The American Bulldog National Alliance (ABNA) is recognized as an organization dedicated to preserving the future of the American Bulldog. Consequently, we must require responsible behavior by dogs, handlers and owners at any of the ABNA sanctioned events. We totally support the premise that the American Bulldog is a working breed and should be treated accordingly; at the same time, we are adamant in our position that stable temperament is paramount in our breed. Confidence and courage are key qualities in dogs that are routinely competed in activities that require them to interact with people and other dogs. Therefore the ABNA has set forth strict guidelines that establish rules and regulations pertaining to the conduct of dogs, handlers and owners attending ABNA sanctioned events.

1.Every club and/or individual that hosts an ABNA sanctioned event must choose and announce a „Show Superintendent” from the list of ABNA Representatives. It must be confirmed that this Representative/ Show Superintendent will be present and available at the stated ABNA event. It will be the responsibility of the Show Superintendent to keep a „watchful eye” on the grounds and rings in order to identify potential problems and to maintain a good order of discipline among all dogs, handlers and owners. Further responsibility includes enforcement of judges’ decisions in regard to the following policy and to aid in the reporting of any infractions of this policy to the ABNA. In all cases, the decision of the Show Superintendent will take precedence over those decisions of others attending the show.

2. Each hosting club/individual shall include on their entry forms, a statement to the effect that owners and/or handlers are responsible for the behavior of their dogs. They are aware of their legal liability to assume any and all financial costs incurred from medical expenses, property damage, etc., caused by their dogs. Furthermore, no one will hold responsible the hosting club/individual(s) nor the ABNA as a whole or any individual holding an office within the ABNA for damages incurred. Non compliance with this policy will preclude those persons and their dogs from entry into any and all future ABNA events.

3. Any dog exhibiting an aggressive attitude that in the judges’ opinion would prevent them from FULLY examining any given dog safely, and without incident, shall be disqualified from all events conducted that day. This same dog shall be crated for the remainder of the day, or be removed from the premises of the show site. There will be no refunds of entry fees for dogs that are disqualified.

4. Any dog disqualified under the conditions described above on any TWO given occasions shall be banned from ABNA show grounds and events for a period of six months from the date of the second offense.

*Note: Upon completion of the six month disqualification period, the dog may be eligible for re-entry into ABNA show grounds and events upon meeting ALL of the following conditions:

A. Written proof of professional socialization training.
B. A physical „hands on” evaluation of the dog by a panel of three ABNA judges.
C. Obtaining a Canine Good Citizen (CGC) title from an ABNA certified CGC examiner.

In the event that the dog is reinstated under the three conditions above, any further offense shall be grounds for lifetime dismissal from ABNA grounds and events.

5. If a dog commits an unprovoked bite, it shall be grounds for a LIFETIME banning from all ABNA events. This action shall be retroactive concerning any dog known to have committed such an action. If this incident did not occur at an ABNA event, a detailed investigation by a committee of ABNA officers and representatives will be conducted. Following the investigation of such incident, a full report will be made to all officers and representatives for appropriate action. All incidents of dogs biting anyone, provoked, unprovoked or otherwise, at any ABNA event will be thoroughly reported by the responsible parties per this regulation. All incidents will receive proper consideration and appropriate action will be taken.

6. A grievance committee made up of three ABNA representatives will settle appeals from owners or handlers feeling that their dog may have been unfairly provoked. The president of the ABNA will appoint the members of the grievance committee for each incident requiring such action. The decision of the grievance committee will be final and binding. In the event of an appeal, the acting Show Superintendent and attending judges will make written recommendations to the grievance committee.

7. Record Keeping: It shall be the responsibility of the Show Superintendent in conjunction with the hosting Club or individual(s), and the attending judges to include within the official show report the names of any dogs, handlers and owners that were involved in any infraction of this policy as well as the date, time and location of the infraction. The report shall outline the incident in detail, the steps taken at the time and the recommended steps to be taken in the future. A copy of this report shall be made available to the grievance committee. The ABNA secretary shall be responsible for maintaining accurate records of any offenses or infractions associated with this policy.

Invitaţie la Show

Posted: 1 mai 2008 by Dan Sabău in ambull, amerbull, american bulldog, info