Arhivă pentru februarie, 2008

Transilvanian Bulls a mai făcut un pas spre performanţă, a adus în ţară pe Kimbo of Backyard, fiul lui Megabulls’ Cockbloker şi Backyard’s Sharon:


Transilvanian Bulls took our bulldogging a step forward by importing Kimbo of Backyard, from Backyard’s Sharon, sired by Megabulls’ Cockbloker.

Robert, Felicitări! Frumos start în funcţia de vicepreşedinte ASPBAR!
Backyard Kennels este din ce în ce mai prezent în pedigreele ambullilor noştri. Ei l-au adus pe Igor în sângele ambullilor româneşti, iar acum pe Cockbloker într-un amestec atomic cu Sharon.
Aşteptăm nerăbdători sa-l vedem pe Kimbo mare!
Robert, congratulations! Nice start for you as a vicepresident of ASPBAR!
Backyard Kennel seems to be more and more present in romanian bulldog’s pedigrees. They’ve brought us Igor’s blood and now we have Cockbloker’s blood in an atomic mix with Sharon.
Well, we’ll wait to see Kimbo as a big boy!

Alte voturi la ASPBAR

Posted: 21 februarie 2008 by Dan Sabău in ambull, american bulldog, info

Structura ASPBAR este completă:
Vicepreşedinte: Robert Szervaczius de la Transilvanian Bulls;
Revizor: Eva Bucatoş;
Durata mandatelor este de doi ani.
Felicitări celor aleşi şi le urăm putere şi pasiune!

Primul preşedinte al ASPBAR

Posted: 19 februarie 2008 by Dan Sabău in ambull, american bulldog

Azi s-a încheiat votul pentru primul preşedinte ASPBAR pentru o perioadă de doi ani.
Au votat 8 persoane din 14. Patru persoane fiind în imposibilitatea de a vota din chestiuni personale.

Rezultatul votului:
5 voturi Octavian Marius Oaie – Half and Half;
3 voturi Dan Sabau – Saint John’s Kids;
Primul preşedinte al Consiliului Permanent ASPBAR este domnul Tavi Oaie de la Half and Half.
Dan Sabau a declinat onoarea de a candida rezervându-şi liberatea de a se implica in alte moduri, Cu toate acestea 3 membrii au considerat necesar sa voteze cu Dan Sabau.
Este probabil cel mai bun semn că ASPBAR urmează căi oneste şi democratice de funcţionare.

Today we have the results of the election for the Permanent Council of ASPBAR for the next 2 years.
8 members out of 14 has expressed their vote this way:
5 votes for Octavian Marius Oaie from Half and Half;
3 votes for Dan Sabau from Saint John’s Kennels.

The first elected president of The Permanent Council of ASPBAR is Mr. Tavi Oaie from Half and Half.
Dan Sabau politely declined the honor of being nominated, nevertheless 3 members considered usefull to nominate and to second him.
It is probabilly a good sign showing that ASPBAR is following honest and democratic ways.


DAB
Clubul German de American Bulldog organizează Show de conformaţie şi Irondog în 19 si 20 Aprilie 2008 cu acreditare ABNA.
Sâmbătă se va ţine IronDog.
Înscrierea va fi 25€ pe zi/ câine. Dacă se vine cu mai mulţi câini şi se face încriere pentru amândouă zilele taxa este de 20€ pe zi/ câine. IronDog are taxă de 20€ per câine.
Show-ul se ţine în Weilerswist ( Hof/ Westerwald Deutschland, 56472 ), Germania, are posibilităţi de cazare, duşuri şi alte facilităţi de igienă.
Pentru detalii contactaţi DABC.

Let’s unite!

Posted: 17 februarie 2008 by Dan Sabău in ambull, amerbull, american bulldog, contribuţii, info

Tom Sobek had an excellent ideea, and I an so thrilled I can’t wait to share it with you.

It seems a good ideea to offer a communication media for all the bulldoggers in Central and East Europe through this blog.
Of course it is really easy to have your own blog and it is a very good ideea.
What we are offering is a community. It is about keeping in touch, learning together and helping each other.
So, one don’t have to be an ASPBAR member to post on our blog as long as that one is observing the principles of a recongnized club, as HEABC for instance.
😀 Let’s be honest to be commrades is what we had to learn best in central and East Europe. 😀 😀 😀
So to publish your first post you should send it to my address: dan.c.sabau(at)gmail.com .
Then if you want the you can register at our blog.

Vă amintiţi de cel mai aspru căţel din cuibul SJKids din toamna lui 2007?
E hibrid type şi are tată pe Thor şi mamă pe Peanuts.
Traieşte în Mediaş de unde stăpânul lui Marius ne trimite poze din când în când.

Do you remember the puppy with the best drive in the 2007 autum’s litter of SJKids?
He is a hybrid from 2007 Thor x Peanuts breeding.
He lives in Mediaş from where his owner Marius is sending us photos woth him from time to time.

Ares of SJKids din Mediaş

Acasă la puppy milleri americani.

Posted: 13 februarie 2008 by Dan Sabău in info

Fabrici de câini? STOP!

Posted: 13 februarie 2008 by Dan Sabău in info, opinii
Etichete:, , , , ,

Atenţie! Imaginile sunt foarte dure!

Fabrici de câini? STOP!

Posted: 13 februarie 2008 by Dan Sabău in info
Etichete:, , , ,

Este sau nu nevoie să le combatem?

În România avem două reviste dedicate câinilor: Dog Fancy şi Dog Magazin.
Revista Dog Magazin a prezentat un articol despre Bulldogii Americani în numărul 69 din februarie 2008.
Apreciem intenţia bună şi salutăm apariţia acestui articol.
Noi ca şi asociaţie a pasionaţilor acestei rasei avem desigur pretenţii mai înalte şi chiar sensibilităţi care scapă celor neiniţiati.
Acesta este motivul pentru care crescătorii de bulldog american din România ar fi fost încântaţi să colaboreze, dacă ar fi fost contactaţi.
De altfel completa ignorare a existenţei unui grup dedicat de crescători români de bulldog american nu pune de loc în lumină favorabilă revista Dog Magazin şi pe autoarea articlolului.
Minimul unui articol dedicat unei rase este marcat de câteva necesităţi: o scurtă istorie, o prezentare succintă a fiziologiei şi temperamentului ( standardul nu este indispensabil ), pomenirea unor crescători cu indiscutabilă influenţă în evoluţia rasei şi (mai ales în cazul raselor rare) a celor mai legitimi crescători locali.

În locul unui istoric minimal, autoarea a mizat pe o mitologie confuză a mastiffilor, buldogului englez, bull and terrierului şi alauntului. Cu excepţia unei propoziţii în care se spune vag că un grup de entuziaşti a lucrat la salvarea rasei, excursul prezentat este absolut paralel tema articolului.
O inspiraţie bună s-ar fi dovedit includerea standardului ABNA dacă n-ar plana suspiciunea „fill the space”.
Sursele citate sunt Owl Hollow Kennels al lui Alan Scott şi ABNA.
Desigur, cu excepţia traducerii standardului ABNA este imposibil să identific ce anume din cele două surse poate fi măcar inspiraţie în articolul pomenit.

În concluzie, apreciez faptul că s-a alocat spaţiu în revistă pentru această minunată rasă şi deplâng calitatea jalnică a articolului şi ofensatoarea ignorare a crescătorilor europeni (cel puţin cei din Europa Centrală şi de Est sau în mod minimal cei români ) de bulldog american.

Ca observaţie finală menţionez că pur şi simplu Dog Magazin nu se disociază de puppy millers, de fermele de câini. De fapt incurajează acest fenomen, condamnat de orice om civilizat, publicând reclame la fabrici de căţei care au un singur scop: să facă bani chinuind câinii şi înşelând oamenii creduli.
Minimul act etic al revistei ar fi să refuze publicarea reclamelor care anunţă vinderea de căţei din zeci de rase. Dacă nu pot recunoaşte asemenea escroci nu sunt calificaţi să publice o revistă despre câini. Decât o revistă pentru puppy millers mai bine niciuna.
Încasând bani din reclamele fabricilor de căţei care înşeală naivii, Dog Magazin se face complice la fraudele puppymiller-ilor.

Să sperăm că Dog Fancy nu le calcă pe urme.

Later Edit:
Parte din informaţiile legate de isoria mastifiilor, alaunţilor şi legătura cu bulldogii precum şi numirile „varietaţilor ” de bulldogi din sudul SUA reprezintă contribuţia originală al lui Dave Putnam precaut intitulată „A version of the American Bulldog History”. În articol sursă nu este citată, deşi parte din informaţiile citate sunt cercetări individuale ale lui Dave Putnam. Wikipedia îl citează pentru o mai mică inspiraţie.

In Romania we have just two dog magazines. They are Dog Fancy and Dog Magazin.
Dog Magazin published an article about American Bulldog in february 2008.
I am happy that they decided to write about our beloved breed. Of course, we as breeders, have higher expectations and some sensibilities which they cannot observe. That is why we would expect to be asked to offer our help. Well It didn’t happened.
I guess nobody in the right minds will not look favorable to an article that completelly ignores the existence of a serious, compact and organised group of a rare dog breed.
A minimum requirement of a dog breed related article is to mention few history facts about the presented breed, to present the breed overing the look as well as the temper and what is making it so special (the standard is not a „sine qua non” that is up to the lenght of the article ), to mention some breeders with a good and proved influence in the evolution of the breed and the mention of some local proved breeders and their club of associations is a „must do”.
The author of the mentioned article in Dog Magazin choosed to present a confusing mythology of mastiffs, old english bulldogs, bull and terriers and alaunts. With the exception of one sentence mentioning a group of enthousiasts that worked to save the breed there really is nothing to link to our breed. Presentin the ABNA standard would have been noticed as a good Ideea if the reader would not feel the necesity of just filling the page.
The author mentions ABNA site and Owl Hollow kennels site as sources. Well I don’t think anyone is able, excepting the translation of ABNA standard to learn why she did mentioned that.
There is nothing common with ABNA site, and there really is nothing that I was able to identify as inspired by ABNA or Alan Scott’s site.

As a conclusion I am glad about the decision made by Dog Magazin to publish an article about American Bulldog but I am sad by the extremelly low quallity of the article and the offensive exclusion of the European breeders (at least Romanian and Eastern and Central European breeders).

As a final observation this magazine simply won’t cut itself from the puppy millers. In fact it helps the puppy millers by filling the add pages advertising a lot of so called kennels selling puppies all over the years from 20 and more dog breeds.
At least this so called magazine for dog lovers should do is to forbid such add, but, hey, Dog Magazine speaks for itself trough the articles quallity and the associations they make excluding serious and legitimate breeders and including puppy millers.
Taking money to publish adds for those swindlers who exploit dogs and cheat naive people Dog Magazin is making itself part of the fraud.

Lets hope Dog Fancy will prove to be better.